Du er her: Forside -> Markedsføring - > Begrepene i digital markedsføring du må kunne


Begrepene i digital markedsføring du må kunne

Det er mange begreper og definisjoner i digital markedsføring. Her er de viktigste markedsføringsbegrepene du bør ha oversikt over.

CTA

Står for Call To Action og er en oppfordring til handling. Det kan være et klikkbart element, eller en oppfordring til å gjøre noe, som for eksempel ringe et telefonnummer, laste ned en e-bok eller sende inn et kontaktskjema. Poenget er å føre en potensiell kunde lenger ned i kjøpstrakten din. 

Det er anbefalt å ha med Call-to-action på nesten all digital markedsføring man gjør.

Visninger:

Antall ganger annonsen din har blitt vist. Det er viktig å være klar over at det er forskjell på om annonsen har blitt lastet inn på en nettside og hvorvidt brukeren faktisk har scrollet ned til annonsen din og den faktisk har blitt lagt merke til.

Klikk:

Antall ganger noen har klikket på annonsen(e) dine og kommet til din nettside. 

Les mer: Bør du måle klikk eller visninger?

CTR:

Click-Through-Rate definerer hvor mange (i prosent) som har blitt vist en annonse og også klikket på den. 

Les mer: Hva er god CTR for sosiale medier?

CPC:

Cost-Per-Click er en definisjon på hvor mye et klikk koster. Ofte varierer denne prisen noe og det er derfor vanlig at man definerer det som et gjennomsnitt over en periode.  

Les mer: Hva koster et klikk på Google?

PPC:

Pay-Per-Click er et begrep som blir brukt for klikkannonsering. Mens CPC betegner hvor mye beskriver PPC metoden. De fleste annonseringsmetoder vi benytter i Sorentio, er enten PPC eller CPM. 

CPM:

Cost-Per-Mile betyr hva prisen er per tusende visning (Mille på latin betyr tusen). Noen ganger benyttes begrepet CPT (Cost-Per-Thousand) istedenfor. `

Les mer: Derfor bør du spør etter CPM neste gang du skal bestille annonser

CPI:

Cost-Per-Impression blir benyttet som begrep der man betaler per visning. Ofte er prisen definert per tusende visning fordi prisen er så lav. 

CPV:

Cost-Per-View blir først og fremst benyttet i video-annonsering og definerer hva kostnaden er per visning av en video. Vær klar over at hva som defineres som visning i videoannonsering, kan variere. I YouTube-annonsering defineres en visning hvor en bruker har sett minimum 30 sekunder eller til filmen er ferdig (det som inntreffer først)

Les mer: Slik produserte vi produktfilm for lite visuelt produkt

CPO:

Cost-Per-Order er et begrep som benyttes når man kan definere prisen per ordre/ salg. Det er først og fremst rene nettbutikker med stort volum, som har mulighet til å benytte denne annonseringsmuligheten. 

CPA:

Cost-Per-Action hvor Action er definert som en handling. Dette kan være både klikk og visninger, men også andre definerte handlinger, som f.eks. påmelding til nyhetsbrev, nedlastning av en prøveversjon, utfylt kontaktskjema etc. CPA er mest brukt som et måleverktøy for å se hva de ønskede handlingene koster, og variasjonen mellom de ulike markedsføringstiltakene. 

Fluktfrekvens

Fluktfrekvens («bounce rate» ) handler om hvor mange som besøker nettsiden din og forlater den igjen, uten å gjøre en handling eller gå videre til en annen underside.

Les mer: Hva gir høy fluktfrekvens, og hva kan du gjøre med det?

Kvalitetsscore:

Først og fremst brukt i annonsering ved hjelp av Google. Skalaen går fra 1 til 10 (hvor 10 er best), og definerer relevansen mellom søkeordet, annonseteksten, andel som blir vist annonsen som også klikker på den og nettstedet man kommer inn på. Lav kvalitetsscore, gjør at man må betale mer for samme plassering. 

ROI:

Return-On-Investment betyr hvor mye man får igjen for investeringen/ annonseringen. 

Fluktfrekvens:

På engelsk: Bouncerate. Definerer hvor mange som besøker en gitt nettside uten å foreta seg noe som helst, men går rett ut igjen. Kan defineres for et nettsted i sin helhet eller for noen segmenter. Her kan du lese mer om fluktfrekvens.

SEO:

Search-Engine-Optimization er tiltak man gjør for å forbedre synligheten til bedriftens nettside i søkemotorene utenom annonseringen. Her kan du lese mer om de 3 delene søkemotoroptimalisering primært kan deles inn i.

Les mer: Slik tenker du søkemotoroptimalisering som Google

SEM:

Search-Engine-Marketing er annonsering på utvalgte søkeord/ søkebegreper i søkemotorene. 

Les mer: Bør du satse på søkemotorannonsering eller søkemotoroptimalisering?

Meta-tags:

Informasjon som ligger i nettstedets top og som ikke (nødvendigvis) vises på nettstedet. Denne informasjonen er ment som informasjon til søkemotorene. Tidligere var denne type informasjon svært viktig for plassering i søkeresultatene. Spesielt Meta Keywords var viktig. Nå er ikke Meta-tags like viktig lenger for plasseringen, men det er fortsatt viktig for synligheten og hva som dukker opp i søkemotorene. Her kan du lese mer om meta-tags.

Marketing automation:

Programvare som gjør en del av markedsføringsarbeidet for deg. For eksempel programvare for nyhetsbrev. 

Sosiale medier:

Samlebegrep for kanaler som Snapchat, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram osv. 

#SoMe:

Forkortelse for Sosiale Medier. Stort sett brukt som hashtag på Twitter og Facebook. 

Hashtag:

Twitter var først ute med dette, men senere har andre sosiale medier som Instagram og LinkedIn også tatt dette i bruk. Man definerer nøkkelord som det settes # foran. Benyttes for å samle diskusjoner slik at det skal være lettere å følge med i diskusjoner eller følge temaer man er interessert i. Tv-programmer har ofte definert egne hashtags for å invitere seerne inn i sendingen (#skalvidanse, #2fx, #nrkdebatt, #skavlan osv.). 

Remarketing:

En markedsføringsteknikk som benyttes ved hjelp av informasjonskapsler. Når noen besøker et gitt nettsted, lagres det en cookie (informasjonskapsel) i nettleseren til vedkommende. Når samme person besøker andre nettsteder, f.eks. en nettavis, dukker det opp en annonse for nettsiden vedkommende fikk cookien fra.  Her kan du lese mer om hvorfor remarketing er så viktig for bedrifter å utnytte.

Content marketing (Innholdsmarkedsføring):

Har eksistert i flere hundre år, men er blitt svært populært de senere årene. Istedenfor å pushe tradisjonelle annonser, lager man innhold, gjerne i form av bloggartikler, med informasjon som potensielle kunder vil ha. 

På den måten gjør bedrifter seg interessant og troverdig for kunden, som igjen gjør at kunden kommer til bedriften for å kjøpe istedenfor at bedriften kommer til kunden for å selge.

Inbound marketing:

Inbound marketing er en markedsstrategi hvor content marketing inngår som en del av strategien. Mens content marketing handler om å lage innhold, handler inbound marketing i større grad om hvordan innholdet brukes til å utforme en helhetlig strategi for markedsføringen av en bedrift. 

Les mer: Slik når du ut til din målgruppe med inbound marketing


Likte du denne oversikten? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her, så lærer du mer!


Maria Therese Mostrøm Gulbrandsen

Skrevet av:

Maria Mostrøm Gulbrandsen

Tekstforfatter / Partner

415 04 137 // maria@sorentio.no