Du er her: Forside -> Markedsføring - > Begrepene i digital markedsføring


Begrepene i digital markedsføring

Det er mange begreper og definisjoner i digital markedsføring. Her er de viktigste markedsføringsbegrepene.

Visninger:

Antall ganger annonsen din har blitt vist. 

Klikk:

Antall ganger noen har klikket på annonsen(e) dine og kommet til din nettside. 

CTR:

Click-Through-Rate definerer hvor mange (i prosent) som har blitt vist en annonse og også klikket på den. 

CPC:

Cost-Per-Click er en definisjon på hvor mye et klikk koster. Ofte varierer denne prisen noe og det er derfor vanlig at man definerer det som et gjennomsnitt over en periode.  

PPC:

Pay-Per-Click er et begrep som blir brukt for klikkannonsering. Mens CPC betegner hvor mye beskriver PPC metoden. De fleste annonseringsmetoder vi benytter i Sorentio, er enten PPC eller CPM. 

CPM:

Cost-Per-Mile betyr hva prisen er per tusende visning (Mille på latin betyr tusen). Noen ganger benyttes begrepet CPT (Cost-Per-Thousand) istedenfor. 

CPI:

Cost-Per-Impression blir benyttet som begrep der man betaler per visning. Ofte er prisen definert per tusende visning fordi prisen er så lav. 

CPV:

Cost-Per-View blir først og fremst benyttet i video-annonsering og definerer hva kostnaden er per visning av en video. Vær klar over at hva som defineres som visning i videoannonsering, kan variere. I YouTube-annonsering defineres en visning hvor en bruker har sett minimum 30 sekunder eller til filmen er ferdig (det som inntreffer først)

CPO:

Cost-Per-Order er et begrep som benyttes når man kan definere prisen per ordre/ salg. Det er først og fremst rene nettbutikker med stort volum, som har mulighet til å benytte denne annonseringsmuligheten. 

CPA:

Cost-Per-Action hvor Action er definert som en handling. Dette kan være både klikk og visninger, men også andre definerte handlinger, som f.eks. påmelding til nyhetsbrev, nedlastning av en prøveversjon, utfylt kontaktskjema etc. CPA er mest brukt som et måleverktøy for å se hva de ønskede handlingene koster, og variasjonen mellom de ulike markedsføringstiltakene. 

Kvalitetsscore:

Først og fremst brukt i annonsering ved hjelp av Google. Skalaen går fra 1 til 10 (hvor 10 er best), og definerer relevansen mellom søkeordet, annonseteksten, andel som blir vist annonsen som også klikker på den og nettstedet man kommer inn på. Lav kvalitetsscore, gjør at man må betale mer for samme plassering. 

ROI:

Return-On-Investment betyr hvor mye man får igjen for investeringen/ annonseringen. 

Fluktfrekvens:

På engelsk: Bouncerate. Definerer hvor mange som besøker en gitt nettside uten å foreta seg noe som helst, men går rett ut igjen. Kan defineres for et nettsted i sin helhet eller for noen segmenter. 

SEO:

Search-Engine-Optimization er tiltak man gjør for å forbedre synligheten til bedriftens nettside i søkemotorene utenom annonseringen. 

SEM:

Search-Engine-Marketing er annonsering på utvalgte søkeord/ søkebegreper i søkemotorene. 

Call-to-action:

Noe du ber brukeren om å gjøre. F.eks. knapp med Kontakt oss eller en tekst med Ring oss nå. Det er anbefalt å ha med Call-to-action på nesten all digital markedsføring man gjør. 

Meta-tags:

Informasjon som ligger i nettstedets top og som ikke (nødvendigvis) vises på nettstedet. Denne informasjonen er ment som informasjon til søkemotorene. Tidligere var denne type informasjon svært viktig for plassering i søkeresultatene. Spesielt Meta Keywords var viktig. Nå er ikke Meta-tags like viktig lenger for plasseringen, men det er fortsatt viktig for synligheten og hva som dukker opp i søkemotorene. 

Marketing automation:

Programvare som gjør en del av markedsføringsarbeidet for deg. For eksempel programvare for nyhetsbrev. 

Sosiale medier:

Samlebegrep for kanaler som Snapchat, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram osv. 

#SoMe:

Forkortelse for Sosiale Medier. Stort sett brukt som hashtag på Twitter og Facebook. 

Hashtag:

Twitter var først ute med dette. Man definerer nøkkelord som det settes # foran. Benyttes for å samle diskusjoner slik at det skal være lettere å følge med i diskusjonene. Tv-programmer har ofte definert egne hashtags for å invitere seerne inn i sendingen (#skalvidanse, #2fx, #nrkdebatt, #skavlan osv.). 

Remarketing:

En markedsføringsteknikk som benyttes ved hjelp av informasjonskapsler. Når noen besøker et gitt nettsted, lagres det en cookie (informasjonskapsel) i nettleseren til vedkommende. Når samme person besøker andre nettsteder, f.eks. en nettavis, dukker det opp en annonse for nettsiden vedkommende fikk cookien fra. 

Inbound marketing:

4 tiltak som gjøres i bestemt rekkefølge for å tiltrekke seg nye kunder, få de til å gjennomføre en handling (laste ned prøveversjon, melde seg på nyhetsbrev etc.), handle og til slutt gjøre kunden fornøyd gjennom leveranse. 

Content marketing (Innholdsmarkedsføring):

Har eksistert i flere hundre år, men er blitt svært populært de senere årene. Istedenfor å pushe tradisjonelle annonser, lager man innhold, gjerne i form av en blogg, med informasjon som potensielle kunder vil ha. På den måten gjør man seg interessant og troverdig for kunden, som igjen gjør at kunden kommer til bedriften for å kjøpe istedenfor at bedriften kommer til kunden for å selge. 

Likte du denne oversikten? Meld deg på nyhetsbrevet vårt her, så lærer du mer!


Maria Mostrøm Gulbrandsen

Skrevet av:

Maria Mostrøm Gulbrandsen

Innholdsrådgiver / Partner

415 04 137 // maria@sorentio.no