Du er her: Forside -> - - > Spør etter CPM neste gang du skal bestille annonsering


Spør etter CPM neste gang du skal bestille annonsering

Velg rett prismodell og annonseplattform, slik at bedriften din får best mulig pris på annonseringen.

Stian Tjervåg Fredriksen har jobbet med digital markedsføring i 15 år og forklarer her hva du må se etter når du kjøper annonsering på nett
Stian Tjervåg Fredriksen har jobbet med digital markedsføring i 15 år og forklarer her hva du må se etter når du kjøper annonsering på nett. Foto: Herman Ekeberg

Om det er Black Friday, et nytt produkt, en ny kampanje, et arrangement eller du ønsker å øke kjennskapen til bedriften din over tid, så er det mye du må ta stilling til når du skal velge hvor annonsene dine skal plasseres. Annonseprisene varierer etter hvem du handler med, hvor du handler, omfang og lengde på annonseringen, og ikke minst geografisk nedslagsfelt.  

Prismodell for annonsering

For å ta det viktigste først, prismodellen, som du velger eller blir tilbudt, har stor innvirkning på hvilke resultater du kan oppnå.

I trykte medier, er det mest vanlig å ta en fastpris basert på fysisk størrelse og hvor i trykte medier annonsen plasseres. Forside og bakside er som regel dyrest, og deretter prissettes den fysiske størrelsen gjerne i antall spalter og millimeter. 

I digital annonsering er det noe annerledes, selv om enkelte fortsatt opererer med forskjellige priser på fysisk størrelse. I den digitale verden mener vi dette er helt feil. For størrelse på en annonse er ikke det samme på to forskjellige skjermstørrelser, selv om de rent fysisk har samme antall piksler. 

Videre hjelper det ikke å sammenligne størrelser, når plasseringen har større betydning. Da mener vi plassering i kombinasjon med det øvrige innholdet, og det har verken du eller stedet du annonserer kontroll over. Innholdet i for eksempel en nettavis, endres dynamisk hele tiden og hvor stor synlighet annonsen din da får, vil være svært varierende. 

Se hvordan du bør utnytte bannerannonsering.

CPC og CPM- betaling per klikk og visning

I digital annonsering opererer man derfor ofte med CPC (Cost-Per-Click) og CPM (Cost-Per-Mille). Mille betyr tusen på latin. CPM blir derfor kostnad per tusen, som igjen betyr kostnad per tusende visning.

Det finnes også andre prismodeller som blir brukt, ved at du for eksempel kan betale en andel av salgsinntektene du får fra annonseringen, per leads du måtte få eller andre konverteringsmål. Det går vi ikke nærmere inn på i denne artikkelen.

Når du benytter prismodellenCPC, betaler du kun for de klikkene du får, uavhengig av hvor mange visninger som må til. I motsatt tilfelle, vil du med CPM som prismodell, betale for de visningene du får, uavhengig av hvor mange klikk du får. 

Så er det kanskje lett å tenke at man ønsker å betale per klikk. Man må imidlertid da vurdere hvor høy klikkprisen er og at man alltid må regne med noe svinn. Det er ikke sikkert alle som klikket, mente å klikke og det kan være at noen av de som klikker ikke er i målgruppen din.

Med CPM som prismodell, får man som regel et fastsatt antall visninger. Disse annonsevisningene fordeles utover angitt tidsperiode og gir deg således en stabil synlighet i annonseringsperioden. CPM er derfor en trygg prismodell som mange foretrekker.

Les også: Dette er forskjellen på visninger og klikk

Budsjett for angitt periode

Det finnes også flere budsjettmodeller man kan velge mellom. Normalt sett setter man dette til en fast angitt sum, enten for en angitt periode, eller man bestemmer seg for at en angitt sum skal benyttes til den er oppbrukt. Det vanligste er å angi både budsjett og periode. Da kan man også regne ut hva budsjettet blir per dag. 

Dagsbudsjett benytter vi i Sorentio for det meste, så fordeler vi det eventuelt ut på den angitte perioden som annonseringen skal pågå.

Segmentering

I den digitale verden, finnes det nå et helt hav av segmenteringsmuligheter. De store aktørene som Google, Facebook, Schibsted med flere, vet ekstremt mye om oss. De hevder at de vet mye om oss, men ikke hvem vi er. De knytter altså ikke opp dataene mot identifiserbare personer. Dette må vi nok bare stole på og overlate til myndighetene å kontrollere. 

For deg som skal annonsere, så gir dette store muligheter til å velge hvilke, uidentifiserebare personer du ønsker å nå ut til. Geografi, alder, kjønn, interesser og hvorvidt en person har vist interesse for deg og/eller det du tilbyr, er nok de vanligste segmenteringsmulighetene du har.

Geografi kan defineres på flere måter. Du kan annonsere i lokalavisen og på den måten vurdere det slik at da treffer du personer som har interesse for det samme lokalområde. Men husk på at mange lokalaviser har store lesergrupper i andre områder enn der de faktisk hører til. Dette skyldes naturligvis alle som har flyttet ut fra det lokale område, men som fortsatt har interesse for hjemplassen sin. Med dagens teknologi er det nå mulig å annonsere kun for de som fysisk befinner seg innenfor det geografiske området du ønsker. 

Alder og kjønn er ofte mulige segmenteringsmuligheter, men det er ikke alltid annonseplattformene har kontroll på hvilket kjønn- og aldersgruppe man tilhører. Her benytter ofte annonseplattformene kriterier for hva den aktuelle personen har vist interesse for tidligere. Vår erfaring, er at annonseplattformene hvor du ikke er logget inn (som sosiale medier), stort sett kun klarer å definere 30% av de besøkendes alder og kjønn med relativt stor sikkerhet.

Det samme gjelder interesse. Her bruker man nettaktiviteten din som kriterie. Har du lagt merke til at du dersom du besøker nettsider som selger spesifikke produkter, så dukker det opp annonser for lignende, men også konkurrerende produkter i annonser på andre nettsteder etterpå? Dette skyldes aktiviteten i nettleseren din. Fortsatt er du ikke identifiserbar, men det lagres informasjonskapsler i nettleseren din som blir brukt til å vise deg annonser senere.

Sist, men ikke minst - det er mulig å målrette annonser mot de som har vist interesse for nettopp deg og din bedrift. Man kan for eksempel vise annonser for de som har besøkt Facebook- eller LinkedIn-siden din, de som har lagt igjen kommentarer, eller de som har besøkt nettsiden din. Dette er stort sett svært interessant for de aller fleste som ønsker å øke salget, fordi det er mulig å hente inn igjen de som allerede har vist interesse for bedriften din.

Denne type annonsering kalles derfor enten remarketing eller retargeting.

Les også: Kan det blir for mye remarketing?

Velg rett annonseplattform 

Facebook, LinkedIn, Instagram og Snapchat er noen av plattformene du kan velge for annonsering i sosiale medier. Men det kan være vel så lurt å velge nettaviser eller andre nettportaler for å nå frem. Forskjellen er stort sett at i sosiale medier velger du annonsering som har som mål å involvere mottakeren eller skape en reaksjon, mens i nettaviser og nettportaler, er målsetningen å få klikk på bannerannonsen din.

For å annonsere i nettaviser eller portaler, kan du kontakte den enkelte direkte (eller du blir kontaktet). Alle nettaviser i Norge har stort sett sin egen salgsavdeling, eller de er del av et konsern som har dette. I tillegg benytter de aller fleste Google sin plattform i tillegg. Dette fordi lesertallene er så høye og antall annonseplasser er så mange, at de klarer ikke å fylle plassene sine selv. Dette betyr at du stort sett, uansett hvilken nettavis du skulle ønske å annonsere i, vil kunne få dette til hvilken som helst dag, ved hjelp av Google sin plattform.

Fordelen med å benytte Google sin plattform, er også at da får man tilgang på alle segmenteringsmulighetene som Google har. Dette betyr at du får tilgang til et langt større nettverk enn det en enkelt nettavis kan tilby. Du kan til og med annonsere på ubegrenset antall nettsteder og nettaviser samtidig, uten å måtte administrere annonseringen for hvert nettsted individuelt.

Unngå negativ eksponering

Det finnes en del fallgruver som man helst vil unngå når man kjøper annonsering. Dette kan være innhold som du ikke ønsker å vise annonsene dine sammen med, overeksponering eller å gi personer følelsen av at du forfølger dem med annonser, og du vil helst unngå å betale for annonsering som ingen ser. 

I Sorentio har vi lang erfaring med bannerannonsering på nettsteder verden over. Vi har lange lister med nettsteder vi mener det er trygt å annonsere på, og vi har lange lister med ord og temaer som vi har svartelistet, noe som gjør at annonsene dine ikke vises når disse ord eller tematikk er nevnt på den samme siden. Samtidig kan vi nå også styre frekvensen slik at vi unngår at annonsene dine vises for ofte til samme personer i for korte tidsrom.

Hva er rett annonsepris?

Det er ikke alltid lett å svare nøyaktig på, men vår erfaring er at innenfor noen definerte områder, kan vi si at en god CPM-pris ligger i underkant av kr. 20,-. Lengden på annonseperioden påvirker prisen på annonseringen. Om du skal ha en svært kort annonseperiode, vil CPM-prisen være høyere for å kunne oppnå den ønskede eksponeringen. 

Når vi jobber med annonsekampanjer over tid (2 uker og mer), opplever vi at ved hjelp av optimalisering, kan vi få CPM-prisen betydelig ned. Dette vil si priser i beste tilfelle godt under kr. 10,-. 

Hvor stor målgruppen din er og hvor mange nettsteder som annonsene kan vises på, påvirker ofte prisen mye.

Eksempel på bannerannonsering i nettavis på pc og mobil.


Kontakt oss gjerne for et uforpliktende møte.


Stian Tjervåg Fredriksen

Skrevet av:

Stian Tjervåg Fredriksen

Gründer og digital markedsfører

92 60 10 94 // stian@sorentio.no

Denne artikkelen ble publisert første gang den 17.11.2020.

Sist oppdatert: 16.11.2020.