Du er her: Forside -> Sosiale Medier - > Q3 '22: Hvem bruker sosiale medier mest?


Q3 '22: Hvem bruker sosiale medier mest?

Ipsos har presentert sine nye kvartalstall for sosiale medier. Målet med undersøkelsen er å gi et innblikk i utviklingen av de største sosiale mediene.

Er ikke Facebook snart på vei ut? Det kan være en tanke som har streifet mange. Men det er tydelig at det ikke stemmer. Facebook er på mange måter blitt nåtidens telefonkatalog, et sted alle er forventet å være synlig. Tallene fra Ipsos presenterer bruken av sosiale medier for voksne over 18 år og er basert på undersøkelser.

De tre største kanalene er Facebook, Snapchat og Instagram:

PlattformHar profilDaglig bruk
Facebook                82 %                        67 %
Snapchat                   69%                            53 %
Instagram                          65%                                    43 %
YouTube                                       46 %                              30 %
Twitter                                           29 %                                     10 %
TikTok                                             28 %                                       20 %
BeReal                                             4 %                                          3 %


Snapchat er hyppigst brukt blant de mellom 18 og 29 år, etterfulgt av Instagram. Facebook sin daglige bruk, i samme målgruppe, fortsetter å gå ned. Likevel er Facebook samlet sett hyppigst brukt hver dag.

Ipsos har også målt oppfattet tidsbruk av sosiale medier. Her ser en at både menn og kvinner har lik oppfatning av sin tidsbruk på Facebook, menn bruker 26% av sin tid i sosiale medier på Facebook og kvinner 28% av sin tid. Det er tydelig at Facebook er det stedet en bruker mest tid, deretter følger YouTube (16%) hos menn og på andreplass for kvinner finner vi Snapchat (17%).

I følge direktør i Ipsos Norge, Nathalie E. Warembourg, kan det skyldes at Facebook er flinke til å holde på brukerne sine og at det blir oppfattet som et sted det er forventet å være.


TikTok øker fremdeles
TikTok vokser fremdeles, 2 av 10 nordmenn over 18 år bruker TikTok daglig.

Det som er spennende å se er at det er ganske lik bruk mellom de ulike kjønnene, sammenlignet med bruken vi ser i andre sosiale medier.

Samtidig ser vi en økning på 4% hos Snapchat, både på daglig bruk og antall profiler sammenlignet med Q3 for 2021.

Facebook topper rangeringen over sosiale medier også denne gang. (Bilde: Ipsos)


Forskjeller mellom kjønn
Menn og kvinner bruker sosiale medier ulikt og er tilstede i ulik grad på de ulike plattformene.

Den største forskjellen kan vi se på antall profiler på YouTube og Twitter:

  • YouTube: 50% av menn har profil (8% mer enn kvinner)
  • Twitter: 34% av menn har profil (11% mer enn kvinner)


Disse sosiale mediene er mest populære blant kvinnene:

  • 87% Facebook (10% mer enn menn)
  • 74% Snapchat (9% mer enn menn)
  • 73% Instagram (15% mer enn menn)
  • 36% Pinterest (22% mer enn menn)


Samtidig vet vi at kvinner bruker sosiale medier mer enn menn. 83% av kvinner bruker sosiale medier daglig, mot 75% av menn. Om en ser på en yngre målgruppe, 18-29 år så er forskjellene mellom menn og kvinner enda større. Her er det 84% av kvinner som bruker sosiale medier daglig og 70% av menn.

Satt litt på spissen kan vi si at menn konsumerer videoer og kvinner ser mer på bilder. Men det er greit å ha med i tankene at det ikke er målt hvordan og hva en bruker de ulike plattformene til. Alle sosiale plattformer i dag inkluderer også muligheter for å kommunisere, sende meldinger, men de blir også i økende grad brukt som en søkemotor for å finne svar på ting en lurer på.

Kvinner og menn har også ulik tillit til sosiale medier. Vi ser blant annet at menn har større tillit til for eksempel YouTube enn kvinner. Dette forteller administrerende direktør i Ipsos Norge, Nathalie E. Warembourg under et webinar der hun presenterte tallene for Q3 ´22. Her har Ipsos målt hvordan brukerne har rangert de ulike kanalene med tanke på emosjonell binding, personlig relevans, anbefalinger og det å stole på reklamer.

Hvilken app åpner du først?


Hva betyr tallene for deg?
Tallene fra Ipsos viser oss hvem vi treffer i sosiale medier i det daglige, det gir oss et innblikk i den daglige bruken og hvilke kanaler som gjør det bra. Så, let frem personasene og dykk ned i tallene for å se om din bedrift bruker sosiale medier på riktig måte. Det kan fort lønne seg å sjekke statistikken!

Les også:


Er din bedrift aktiv på sosiale medier? Trenger du noen tips? Sjekk vår opplæringsportal sorentioweb.no!

 


Silje Marita Lillebø

Skrevet av:

Silje Marita Lillebø

Innholdsprodusent

90 09 92 96 // silje@sorentio.no