Du er her: Forside -> Nyheter - > 2023: Dette gjør bedrifter som lykkes med markedsføring


2023: Dette gjør bedrifter som lykkes med markedsføring

Lurer du på hva som kjennetegner bedriftene som virkelig lykkes med markedsføringen sin? Fersk undersøkelse fremhever disse 6 faktorene.

Synlighet, Kampanje, Dansk Markedsføring og Resumé har lansert resultatene av den aller første utgaven av «The Nordic CMO Survey»

Undersøkelsen inneholder fersk data om hva nordiske markedssjefer tenker og gjør, og ikke minst; den går i dybden på hva som kjennetegner bedriftene som opplyser at de lykkes med markedsføringen sin.

44 % av markedssjefene som har deltatt i undersøkelsen opplyser at de i «stor grad» oppnår ønskede resultater fra markedsføringen sin.

Her er det de opplyser at de har fokus på:

1. En tydelig strategi og tallfestede mål

Hele 92% av bedrifter som oppgir at de i stor grad lykkes med markedsføringen sin, har en tydelig markedsstrategi og plan for det kommende året. Av bedriftene som oppgir at de lykkes i noen/liten grad, sier 68 % det samme.

Nærmere halvparten (47 %) av de som mener de lykkes har også definert helt klare, tallfestede markedsføringsmål. Til sammenligning sier bare 1/4 av bedriftene, som oppgir at de lykkes i noen/liten grad, det samme.

2. Mer innsikt og økt merkevarebygging

Det er en større andel av bedriftene som oppgir å ha lykkes med markedsføringen som har gjort markedsføringsinvesteringer for å forbedre resultatet de siste 12 månedene, sett opp mot de som opplyser å lykkes i noen/liten grad.

Når det er snakk om investeringer de 12 siste månedene oppgir flest av bedriftene som opplever å lykkes med markedsføringen sin at de har hatt en økt satsing på merkevarebygging (60 %) og investert i innsikt og analyse (46%).

3. Satser på digitale kanaler

De som opplever å oppnå gode resultater med markedsføringen sin svarer i større grad at de satser på annonsering i digitale kanaler, filmmarkedsføring, marketing automation, TV-reklame og podkast.

Tips: 8 typer filmer du bør vurdere til din bedrift

Markedssjefene som har svart på undersøkelsen har også fått konkrete spørsmål om bruk av TikTok, der 23 % av de som opplever å lykkes med markedsføringen oppgir at de har tatt i bruk TikTok, kontra 17 % av de som opplever å lykkes i noen/liten grad.

Rapporten peker på at det ligger mye effekt i å oppnå en «first mover advantage», der man har muligheten til å ta en posisjon før flere kommer på banen.

4. Øker markedsføringsbudsjettet

Når det kommer til markedsføringsbudsjettet oppgir 47 % av bedriftene som opplever å lykkes med markedsføringen at de har økt markedsføringsbudsjettet de siste 12 månedene.

På samme spørsmål svarer 34 % av de som opplever å lykkes i noen/liten grad å ha gjort det samme.

32 % av bedrifter som opplever å lykkes i noen/liten grad har redusert markedsbudsjettet de siste 12 månedene.

5. Har tett samarbeid mellom salg og markedsføring

Resultatene fra markedsføring blir bedre når salg og markedsføring samarbeider tett om felles planer og tiltak. Det oppgir iallfall de som har bidratt til rapporten.

57 % av bedriftene som mener de lykkes med markedsføringen oppgir at de har et tett samarbeid med salgsavdelingen i bedriften. Til sammenligning svarer 41 % av bedriftene som opplever å lykkes i noen/liten grad det samme.

6. Ser viktigheten av å ha en markedssjef

Stadig flere bedrifter anerkjenner viktigheten av markedssjefens rolle.

Hele 75% av bedrifter som opplyser at de lykkes med markedsføringen oppgir at rolle som markedssjef har blitt viktigere i løpet av de siste tre årene, mot 66 % av bedrifter som opplyser å lykkes med markedsføringen i noen/liten grad.

Ønsker du å jobbe mer strukturert med markedsføringstiltak? I denne kostnadsfrie e-boken får du hjelp til å prioritere hvilke markedsføringstiltak som bør iverksettes når, slik at de jobber sammen mot dine mål for bedriften.


Maria Therese Mostrøm Gulbrandsen

Skrevet av:

Maria Mostrøm Gulbrandsen

Tekstforfatter / Partner

415 04 137 // maria@sorentio.no