Du er her: Forside -> Analyse - > Dette har erstattet fluktfrekvens


Dette har erstattet fluktfrekvens

Med utrullingen av Google Analytics 4 (GA4), har Google endret på flere måleparametre. GA4 legger ikke lenger like stor vekt på fluktfrekvens (bounce rate)

I stedet for fluktfrekvens legger de nå mye større vekt på det som kalles for engasjementsrate eller engagement rate på engelsk. I praksis snur GA4 opp ned på hva som bør måles. Nå vil de heller ha frem hva brukeren gjør i stedet for hva brukeren ikke gjør.

Opphengt i flukt

På mange måter har vi kanskje blitt litt opphengt i fluktfrekvens, som har vært en standard måleparameter i mange år med den nå utdaterte Universal Analytics. Men det betyr ikke at vi ikke lenger kan måle flukten, GA4 vil heller måle kvaliteten på det som faktisk blir gjort på nettsiden.

Her kan du lese om hva fluktfrekvens er.

Hva måles på nettsiden din

Kort forklart kan vi definere ett besøk på nettsiden din som én økt fra en unik bruker. En unik bruker kan ha flere økter, med eller uten engasjement. Engasjement måles når brukeren i en bestemt økt gjør noe på nettsiden. Det kan være en konverteringshendelse, scrolle ned på siden eller besøke undersider.

En konverteringshendelse kan du styre selv, men det kan for eksempel være et kjøp i en nettbutikk, en registrert e-post eller et klikk til en bestemt side på nettsiden.

Dette måler engasjementsraten

Det som måles i engasjementsraten er økter med engasjement, eller "engaged sessions". En økt med engasjement blir målt hvis økten varer i over 10 sekunder, har minst 1 konverteringshendelse eller består av minst 2 sidevisninger eller skjermvisninger.

Om det er en økt uten engasjement, kan dette i og for seg regnes om til fluktfrekvens. Det er fortsatt mulig å tilpasse rapporten slik at fluktfrekvens kan synliggjøres, men GA4 gjør det ikke lenger for deg. Kort forklart, om du har 0% engasjementsrate har du 100% i fluktfrekvens.

Hva betyr det for deg?

Nå som GA4 kun gir deg tall på økter hvor brukeren faktisk gjør noe på nettsiden, kan det fortelle deg mye. Hvis vi sammenligner antall økter og måler dette opp mot engasjementsraten, eller økter med engasjement, forteller det oss om nettsiden din fungerer slik du ønsker eller ikke.

Hva er en god engasjementsrate?

Har du gode tall med engasjement, betyr det at det du har som formål på nettsiden, er det brukeren gjør - forhåpentligvis. Om det ikke er gode tall, betyr det at noe må gjøres på nettsiden slik at brukeren foretar seg den eller de handlingene du ønsker. Det være seg konvertering, besøke en underside, scrolle nedover og finne eller lese det du ønsker at de skal lese.

En god engasjementsrate for B2B-nettsider bør ligge over 63%, mens en god rate for B2C bør ligge over 71%.

Hva gir godt engasjement?

Det som ikke har endret seg fra gammel til ny versjon av Google Analytics, er at Google alltid har og vil favorisere godt innhold på nettsider. Om nettsiden har gode landingssider, med god struktur og engasjerende innhold, vil du langt på vei få god engasjementsrate fra dette alene.

Et helt annet tema er hvordan du først og fremst får brukerne inn på nettsiden din. Les mer om søkemotoroptimalisering og søkeordsannonsering her.

Trenger du hjelp med Google Analytics 4 eller engasjementsrate? Vi i Sorentio er din Google Partner i Ålesund, ta kontakt med oss i dag.


Daniel Johan Børsting

Skrevet av:

Daniel Johan Børsting

Innholdsprodusent

909 83 876 // daniel@sorentio.no