Du er her: Forside -> Sosiale Medier - > Facebook gjør en dramatisk endring for bedrifter


Facebook gjør en dramatisk endring for bedrifter

Facebook oppdaterte i natt retningslinjene for bedrifter med Facebook-sider.

Facebook har gjennom årene gått gjennom store endringer når det gjelder bedrifters mulighet for å bruke Facebook som markedsføringskanal. I begynnelsen ble personlige profiler også brukt som bedriftsprofiler. Dette ble raskt forbudt av Facebook, og de opprettet muligheten for bedriftssider, også kalt Facebook-sider istedenfor. Her har det også skjedd mange endringer gjennom årene. De fleste av endringene har naturlig nok kommet for at Facebook skal kunne maksimere sin inntjening, men også for at Facebook ikke skal bli oppfattet som et sosial medium med bare reklame.

De fleste medier på nett i dag, enten det er sosiale medier, nettaviser, forum eller søkemotorer, har alltid en utfordring med å velge mellom innhold og annonser. Det ble stor oppstandelse da Google introduserte annonser i søkemotoren i 2000 (Google Adwords). En søkemotor skal ikke ha reklame, mente mange. Det samme har stort sett skjedd hver gang Facebook har økt synligheten av annonser på sin plattform. Twitter har også lansert annonser på sin plattform, men det har foreløpig ikke blitt det helt store omfanget. 

En stor diskusjon blant markedsførere og eksperter innen sosiale medier, har vært hvorvidt bedrifter skal kunne publisere reklame på Facebook og hvordan det skal tillates. Spesielt lik- og delkonkurranser* har vært hyppig diskutert, rett og slett fordi dette er vanskelig (men ikke umulig) for brukere av Facebook å forsvare seg mot. Dersom du har venner som til stadighet deltar i lik- og delkonkurranser, risikerer du at oppdateringer fra dine venner og familie, drukner i reklame. Mange eksperter har derfor argumentert med at Facebook graver sin egen grav ved å ikke forhindre dette. 

Hittil har Facebook også forbudt konkurranser som krever likes, delinger og konkurranser. Det har vært påkrevd at man kjører konkurransen i en egen applikasjon (fane) på bedriftens Facebook-side, og at man ikke benytter noen av de vanlige funksjonalitetene til Facebook som billett/lodd i en konkurranse. Kravet har vært at alt skal styres i applikasjonen, også innsamling av kontaktinformasjon til deltakerene. Dette er kostbart for bedriftene, det krever kunnskap om programmering eller at man kjøper en applikasjon, og det gir færre deltakere fordi det er vanskelig å få brukere til å gå inn på en fane på en Facebook-side.

Med de strenge reglene som har vært til nå, har Facebook truet med å stenge ned Facebook-sider som bryter reglene uten ytterligere varsel. Det har med andre ord vært svært risikabelt å bryte reglene, spesielt dersom man har bygget opp en stor tilhengerskare over lang tid. På en annen side, er det svært få, kjente tilfeller i Norge hvor Facebook har gått inn og stengt bedriftssider. Mye av grunnen til dette, er nok kapasiteten det krever av Facebook for å overvåke dette. I tillegg har mange brutt reglene, noe som igjen har ført til at enda flere har brutt de fordi man kopierer det andre gjør.

*Lik- og delkonkurranser: Går ut på at en bedrift legger ut en statusoppdatering eller et bilde og ber om at brukere skal klikke lik og/eller del for å delta i en konkurranse hvor man kan vinne noe. 

Hvilke regler har Facebook endret?

  • Det kreves ikke lenger at konkurranser kjøres i en egen applikasjon/ fane på Facebooksiden
  • Man kan nå få deltakere i konkurranser gjennom at privatpersoner skriver en kommentar, trykker liker på noe eller sender en direkte melding til innehaver av Facebooksiden
  • Regelen om varsling av vinnere via Facebook er fjernet. Tidligere kunne du ikke varsle vinnere på Facebook, ikke engang via privatmelding. Dette punktet er nå fjernet fra Facebooks promotion guidelines

 

Hva er fortsatt ikke lov for en bedrift på Facebook?

  • Kjøre konkurranser på en personlig profil. Enten ved at bedriften oppretter en personlig profil eller krever at deltakere i en konkurranse poster noe på en personlig profil
  • Tagge seg selv eller andre for å delta i en konkurranse
  • Bryte offisielle lover i det landet du opererer i

Legg spesielt merke til Markedsføringsloven § 20 som forhindrer markedsføring mot barn. Dersom du benytter Facebook sitt annonseverktøy, må du tilse at annonsene ikke rettes mot personer under 18 år. 

Hva betyr endringen av reglene for din bedrift?

Det vil være langt enklere å markedsføre en bedrift, et produkt eller en tjeneste på Facebook med de ny reglene. Det betyr ikke at det er fritt frem, men risikoen for at en side blir stengt nå, er langt lavere. Markedsføring på Facebook blir også rimeligere, fordi man ikke lenger trenger å bruke markedsføringsbudsjettet på utvikling eller innkjøp av applikasjoner. I en periode vil vi nok se flere bedrifter enn tidligere som prøver seg på lik- og delkonkurranser, mens på litt lengre sikt vil det være de kreative selskapene som klarer å skille seg ut. Det er fortsatt slik innen markedsføring at de mest kreative og engasjerende historiene, selger best. 

Råd til Facebook-markedsføring:

Vårt generelle råd til markedsføring på Facebook er at du må følge reglene, men beholde kreativiteten. Ikke plag folk med noe de ikke er interessert i. Konkurranser som oppfordrer til deling, er ofte plagsomme fordi brukerne føler de ikke har mulighet til å forsvare seg mot det vennene deres deler gang på gang. Lag heller kreative konkurranser som inspirerer og muligens har en eller annen morsom tvist. Klarer du å få brukere til å dele innhold uten at du ber om det, er det den beste måten å gjøre det på. Dette fordi du da har laget innhold som brukerne syns er verdt å dele, uten at de får noe igjen for det. Innhold som blir delt fordi man kan vinne en iPad eller en campingvogn, har kun en kortvarig glede for deg som annonsør. "Likes" du får, får du kun fordi du gir bort noe gratis. Å få tilhengere som liker deg for den du er og for produktene du tilbyr, er langt bedre enn de som liker deg kun fordi du har hatt en eller annen konkurranse. 

Hjelp til markedsføring på Facebook:

Dersom din bedrift har behov for hjelp eller har lyst til å teste ut hvilke muligheter Facebook har som markedsføringskanal, kan du kontakte oss her:

Markedsføring i sosiale medier